Вход

Search

Календар

  «  May 2019  »
  SuMoTuWeThFrSa
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

I. ПРЕДМЕТ Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между prodaimikolata.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните: заснемане и администрация на обяви за продажба на автомобили.

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на интернет страницата на Доставчика. 

III. ЦЕНА НА УСЛУГАТА Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него пакет, когато Услугата се предоставя възмездно. (2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на интернет страницата на Доставчика. 

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.

Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни зaявления в отношенията помежду им.  

Ползвателят осигурява самостоятелно цялостно почистване на автомобила, непосредствено преди фото-сесията. 

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, Доставчикът има право временно да откаже или да промени уговорената дата за фото-сесията, поради неблагоприятни метерологични условия.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването. 

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на поръчката.  (4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни. 

IV. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Доставчикът, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Доставчикът  се задължава да уведоми Получателят за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Получателят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Получателят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Доставчикът  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Получателят.

V. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Доставчикът, съобразно българското законодателство.